Trẻ em như búp trên cành - Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan

164